Tűzvarázs bérlet VII. | Hungarian Symphony Orchestra Miskolc

You are here

Tűzvarázs bérlet VII.

Monday, May 15, 2017 - 19:00
Helyszín: 
Művészetek Háza
Műsor: 
Haydn: Az évszakok - oratórium
Vezényel: 
Közreműködők: 
Nemzeti Énekkar
Theodora Raftis (szoprán)
Kálmán László (tenor)
Fülep Máté (basszus)

Az évszakok váltakozása, épp a periodicitás nyomán megszülető harmóniával: e varázslatos misztérium minduntalan foglalkoztatja az emberiséget, már a régmúlt időktől kezdve. Joseph Haydn népszerű oratóriuma mellett elegendő ehhez a legújabb, világszenzáció értékű francia természetfilmre utalni.

Az évszakok a komponista időskori remeke (1799‒1801), a 18. századi derűnek és optimizmusnak azzal a fajtájával átitatva, melyet az életműbeli legfontosabb előzmény ‒ és társdarab ‒, A teremtés kapcsán is gyakran emlegetünk. Lényegében idilli képek sora a szövegkönyv, fókuszában a hagyományos falusi élettel: ennek megfelelően Haydn zenéje is népi eredetű impulzusokkal vált telítetté, sőt a mester utolsó oratóriuma mindeme tulajdonságai révén műfajtörténeti újdonsággá lett. Hangjaiban egyaránt megelevenedik a tavasz mámoros ébredése, a nyári hőség és zivatar, a föld bő áldása, majd a téli táj kietlensége. Szántó-vető, szüretelő, pásztori és vadászjelenetek, végül a jó meleg szobában, télvíz idején szomszédolva szorgoskodó, mesélgető-daloló falusiak életképei váltják egymást, mindvégig a természetes életöröm affektusában. S időnként azok füzérét hol az éltető Nap, hol az erényes emberi tulajdonságok dicséretei, vagy konklúzióként az Úrnak hálát adó kórustételek teszik teljesebbé. Egyediségében is jellemző megoldás, hogy miközben a falusi gazda, Simon mester derűs hangon énekel a földmíves tavaszi teendőiről, a zeneszerző vidáman „becsempészi” a zenekar játszanivalói közé saját, 94. („Üstdobütés”) szimfóniájának II. tételtéma-idézetét (természetesen az eredeti, vaskos humorú csattanó nélkül): ez is, mint megannyi további eszköz, a jó kedély szolgálója a darabban. S e harmonikus létközösség viszonyai közt mindennek megvan a maga rendje és helye, így még a fagyott téli puszták balsorsú vándora is biztos menedékhez jut. Végül pedig a télnek a tavasz általi elűzetése magasabb rendű: üdvtörténeti értelmet nyer az eljövendő feltámadás szimbólumaként.

Somos Csaba, azt est dirigense, az idei évtől ‒ mint Antal Mátyás utóda ‒ a Nemzeti Énekkar új karigazgatója.