Hangforrás bérlet 1.

Hangforrás bérlet 1.

Műsor: 
Csajkovszkij: Vonósszerenád op. 48
Sztravinszkij: A katona története (L’histoire du soldat)
Vezényel: 
Közreműködők: 
Narrátor: Kautzky Armand

Gazdag palettájú orosz esttel indul útjára a Szimfonikusok Hangforrás bérletének hangversenysorozata, a szláv nagyromantika népszerű, emblematikus opusát, valamint a modernség reggelének egyik alapművét egyaránt magába foglalóan. Vérbő témaáradat, extatikus érzelmi mámor – és izgalmasan újszerű, fanyar-groteszk tónus kerül így egymással szembe a koncerten, két század stíluseszményeinek ellentétességét is szimbolizálva egyúttal. Holott a valóságban mindössze néhány évtized választotta el e darabokat: Pjotr Iljics Csajkovszkij C-dúr Vonósszerenádja az 1880-as évtized kezdetén, míg A katona története, Igor Sztravinszkij immár XX. századi klasszikussá vált remeke, az első világháború befejezésének esztendejében keletkezett. Ám már eleve a tánctételek különbségei sokat elmondhatnak mindazon változásokról, amelyek az európai zeneművészet jelentős területein pár évtized alatt zajlottak le: Csajkovszkij opusát szárnyaló hangú keringő, később népi talpalávaló villanyozza föl, Sztravinszkij szögletes keringőjét pedig tangó és ragtime fogja közre.

Az utóbbi időben legalább egy-egy olyan koncertünkre sor kerül évente, amelynek instrumentális összeállításában markánsan érvényesül a kontrasztelv gondolata. Ilyen lesz az októberi Hangforrás estünk is: benne a romantika vonós hangzuhatagainak ellentétpárját a kamara-összeállításokat újra birtokba vevő XX. századi hangzáseszmény képviseli. A katona történetének előadói gárdájában ugyanis mindössze hét hangszerjátékost foglalkoztat Sztravinszkij a narrátor mellett: zömmel fúvósokat, valamint nagybőgőst, hegedűst és ütőst. Ezen belül is kiemelt a hegedű szerepe, hiszen a történet kezdetén a katona nem mással, mint az ördöggel találkozik szemközt ‒ aki csellel, ígérgetéssel megszerzi tőle a hegedűjét, s azon ő játszik már tovább. Fausti típusú motívum, gondolhatjuk nem csekély joggal, visszapillantva az európai művelődés századaira. S mi lesz végül a katona sorsa? Szabadulás vagy fausti kárhozat? Elmeséli majd mindannyiunknak Kautzky Armand, akinek zengő basszusa ezúttal nem valamelyik budapesti színház, hanem a Művészetek Háza nézőterét tölti be.