Hangforrás bérlet 2.

Hangforrás bérlet 2.

Műsor: 
Muszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen (A night on the bare mountain)
Hidas: Versenymű két harsonára és zenekarra
Muszorgszkij–Ravel: Egy kiállítás képei (Tableaux d’une exposition)
Vezényel: 
Közreműködők: 
Kakuk Zoltán, Szilágyi Csaba - harsona

A tíz esztendeje elhunyt Hidas Frigyes korának legjátszottabb magyar komponistája volt, bel- és külföldön egyaránt. Népszerűsége könnyen indokolható, hiszen hagyománytisztelő művészete az élet szépségeit, tartalmas voltát hirdeti. Nem taglóz le, nem rak hallgatójának vállára sem bölcseleti, sem ideológiai terheket, egyszerűen csak ad. Ámde a lényeget: örömet, derűt, harmóniát, melynek része a könnyed-tréfás tónus is. Harsona-kettősversenye a Nyugatnémet Rádió Zenekara számára készült; miskolci szólistái a Szimfonikusok művészei lesznek.

A legeredetibb hangú XIX. századi orosz zeneszerző első és egyedüli nagyszabású zenekari darabja volt az Éj a kopár hegyen. Programját, amely egy elképzelt, Szent Iván éji boszorkányszombat eseményeit festi le, részben irodalmi élmények, részben hazájának népi mondavilága ihlették. Maga a komponista így foglalta címszavakba a történéseket: „a boszorkányok gyülekezése, tereferéik és pletykáik; a Sátán érkezése; a Sátán pogány dicsőítése; boszorkányszombat”. Boszorkány „szereplője” népszerű zongoraszvitjének is van, amelyet oly sokan dolgoztak már át különböző szellemben és apparátusokra, M. Raveltől kezdve könnyűzenei előadókig. Programzene ez is, orosz romantikus szemmel látott és láttatott életteljesség. Kiállítást rendeztek Muszorgszkij egykori ismerőse, az építész Viktor Hartmann hátrahagyott alkotásaiból – festményekből, akvarellekből, vázlatokból –, s azt megtekintve fogalmazódott meg a zeneszerzőben a ciklus terve. Ám az általa „újrarendezett” látványtár már mintegy az orosz élet hangzó regénye lett – hiszen bizonyos értelemben minden ciklikus, nagyszabású romantikus zenemű olyan, mint egy XIX. századi nagyregény. Muszorgszkij „beavatási útvonala” mentén haladva eljuthatunk az egyén magányos lépteitől – a vissza-visszatérő Séta melódiájától – a közösségbe olvadásig: az orosz élet apoteózisáig, átszellemítve A kijevi nagykapu grandiózus, harangzúgással és latens kórusokkal fűszerezett hangjaival. S az élmény erején mit sem változtat, hogy a monumentális városkapu mindössze a zeneszerző fantáziájában épült föl: Kijevben hiába is keresnénk, ugyanis csupán Hartmann egyik megvalósulatlan terve maradt.