Hangforrás bérlet "B"

Hangforrás bérlet "B"

Műsor: 
J. S. Bach: V. Brandenburgi verseny
J. S. Bach: h-moll szonáta
Jacques Duphly: La de brissac
Jacques Duphly: La Victorie
Elek Szilvia új műve csembalóra és vonószenekarra
Bartók: Mikrokozmosz – részletek
Györe Zoltán: II. csembalóverseny (ősbemutató)
Vezényel: 
Közreműködők: 
Elek Szilvia - csembaló
Fuvola: Pálhegyi Máté
Hegedű: Kuklis Gergely

Lágy kontúrok, csillámló dallamfüzér... Majd ha már szélesebb ívek is bontakoznak, azok minden szeletébe dús barokk ornamentika lehel életet. S e muzsika hasonló pompával földíszített-aranyozott, napsütötte kastélyteremben száll tova, időt megállító méltósággal... Íme a csembaló, hajdanvolt művészi miliőjében!

Mindebből csupán a helyszín módosul ez alkalommal, barokkból neobarokká és kastélyból palotává, de: Zenepalotává. Annak Bartók terménél pedig aligha találhatnánk ideálisabb atmoszférájú miskolci helyszínt (sőt talán nem csak miskolcit!) egy régi és modern művekből összeállított csembalóesthez. Fölcsendül J. S. Bach V. brandenburgi koncertje, melyet bizonyos szempontból a zenetörténet első csembalóversenyének nevezhetünk, valamint a barokk zene fejedelmétől származó – s a maga idején hasonlóan modernnek minősülő ‒ h-moll fuvola-csembaló szonáta is. A nagy múltú billentyűs hangszer XVIII. századi irodalmának későbbi rétegéből a francia Jacques Duphly darabjai adnak ízelítőt.

A csembalónál a kétszeres Artisjus-díjas Elek Szilvia ül, szólista partnerei ‒ az ébenfa fuvolán játszó Pálhegyi Máté, valamint Kuklis Gergely hegedűművész ‒ szintúgy a hazai régizene-játék avatott mesterei.

A hangszer gyakorlatilag maga is „eltűnt” a régi Európa alkonyán, a XVIII. végén. Majd a XX. század előrehaladtával lépésenkénti reneszánszát élte meg – s éli ma is, méghozzá egyre erőteljesebben. Nem csupán a régizene-játszás különféle tendenciáit ideértve: új művek tucatjai születnek a két manuál, a specifikus játéksebesség- illetve hangzáslehetőségek vonzásában. Így két ősbemutatónak is részesei lehetünk a hangversenyen: Elek Szilvia és Györe Zoltán darabjai egyaránt csembalóra és zenekarra készültek. S a Zenepalota Bartók termében még Bartók Béla művei is fölcsendülnek az est folyamán: a barokk billentyűs irodalom iránt fokozott érdeklődést mutató ‒ sőt annak tanulságait időnként műveiben is kamatoztató ‒ zeneszerző ugyanis több Mikrokozmosz-darabja esetében föltüntette, hogy azok zongorán és csembalón egyaránt előadhatók. Tudta ezt Ön?