Jelenlegi hely

Hangforrás bérlet 2.

2019. december 05., csütörtök 19:00
Helyszín: 
Művészetek Háza
Műsor: 
W. A. Mozart: Szabadkőműves gyászzene (K. 477)
Dragony Tímea: Szimfónia 'OBRETAM' (ősbemutató)
Mahler: Dal a Földről – szimfónia
Vezényel: 
Közreműködők: 
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Ének: Schöck Atala, Kovácsházi István

Élet és elmúlás örök kérdésköre, elválaszthatatlan kettőssége hatja át a decemberi hangverseny programját. Három zeneszerzői vallomás követi benne egymást, három különböző évszázad s nézőpont gyermekeként, ám valamennyi a földi útról, annak céljairól, küzdelmeiről, szép és fájdalmas fejezeteiről szól hozzánk a hangok nyelvén. W. A. Mozart Szabadkőműves gyászzenéje (1785) bár közvetlen módon a komponista két bécsi páholytestvérének állít emléket (egyikük gróf Esterházy Ferenc volt), a mű tényleges dimenziói messze túlmutatnak az alkalomszerű rendeltetésen, mélységükben olykor a Varázsfuvolát és a Requiemet előlegezve. Bő századnyi idő elteltével, már az utolsó békeévek nosztalgikus fényárjában úszó Bécs egy másik, jóval terjedelmesebb zeneszerzői életvallomás helyszíne és ihletője lett: Gustav Mahleré. 1908–1909-ben, a komponista VIII. szimfóniáját követően keletkezett a monumentális, szimfóniaszerű dalciklus Dal a Földről címmel. Szokatlan méreteire és a teljes mű tartalmi súlyára való tekintettel, szimfóniaként jelölte meg kései alkotását a szerző. Ámde sorszám nélkül: félt ugyanis a végzetesnek tűnő „IX. szimfónia” felirattól, minthogy több ilyen darab komponálását követte már pályatársak halála, Beethoventől Dvořákig. A hat, varázslatosan hangszerelt tételhez kínai versek nyugati átköltéseit használta fel Mahler, amelyek az ő elrendezésében mintha egyetlen ívű pillantással, végső számvetésként járnák be az élet tereit: az ifjúságot, mámort és magányt, őszt és tavaszt, elidőzve a szépségen, majd elérkezve a búcsúig. Stílusában a romantika hagyományait szervesen folytatva sok szempontból már az új századra tekint a mű.

Dragony Tímea zeneszerzői pályája immár egyre szélesebb mederben bontakozik ki az ezredforduló óta. „OBRETAM” címet viselő szimfóniája, amely a Miskolci Szimfonikus Zenekar felkérésére készül, „az élet sokszínűségét, örömeit, boldogságát, nehézségeit, drámaiságát és összetettségét teszi hallhatóvá. A címben szereplő mozaikszót a zeneszerző az életben számára fontos emberi értékek szavainak kezdőbetűiből alkotta meg. O: odaadás, B: bátorság, R: remény, E: elengedés, elfogadás, T: tudásvágy, A: akarat, M: megértés és megnyugvás” – szól a kapcsolódó alkotói önvallomás.