Yamaha bérlet 1. | Miskolci Szimfonikus Zenekar

Jelenlegi hely

Yamaha bérlet 1.

2022. január 17., hétfő 19:00
Helyszín: 
Művészetek Háza
Műsor: 
Weber: Euryanthe – nyitány, Op. 81
Beethoven: c-moll zongoraverseny, Op. 37
Bartók: III. zongoraverseny
Vezényel: 
Közreműködők: 
Zongora: Kiss Péter

Ludwig van Beethoven és Bartók Béla zenéje együtt: ideális párosítás. A magyar mester egyéni művészete sok szállal kötődött a nagy elődéhez, példaként a programunkon szereplő III. zongoraverseny középtétele Beethoven a-moll vonósnégyesének (Op. 132) ihletéséről tanúskodik. Az 1945-ben írt mű Bartók utolsó (gyakorlatilag) befejezett kompozíciója. Feleségének szánt „női” koncertként zongoraszólama hasonlíthatatlanul könnyebb lett az I. és II. zongoraversenyénél, zenei anyag is finomabb, áttetszőbb és érzelmesebb-bensőségesebb fogantatású e két előzményénél. Akár modern kori „szépség-kultuszt” is emlegethetünk e kései művet átható – s a romantikát újra fölfedező – harmónia és derű kapcsán. Kezdésül álomszerűen stilizált verbunkos-melódia „táncol” a magasban: a kései Bartók egyik legszemélyesebb vallomása ez!  Természetpoézissel is átszőtt muzsika a III. zongoraversenyé, így például az említett középtétel nagy, központi tablója olyan madárhang-élményeket közvetít, amelyekben maga Bartók részesült az észak-karolinai erdőket járva, 1944 tavaszán. Beethoven, verbunkos és madárdal – csipetnyi ízelítő a mű igen gazdag belső világából.

A bécsi klasszikus mester művészete viszont sok szállal kötődött a magyar zenéhez, hiszen korabeli nemzeti táncmuzsikánk – összefoglaló névvel: a verbunkos – igéző hatására lépten-nyomon rábukkanhatunk szerzeményeiben. Ide tartozik az 1800 körül írt c-moll zongoraverseny is, különösen a zárótétel, amelynek karakterisztikus kezdőtémája – dallamfordulataiban, gesztusaiban, ritmikájában – egyértelműen erről az élményről árulkodik. A c-moll hangnemű darab volt a harmadik Beethoven öt zongoraversenyének sorában, és a korábbi kettőhöz képest kiforrott stílusú, önálló hangú alkotás lett. Ám egyszersmind újító szellemben fogant kompozíció is, amelyet szimfonikus igényű kifejezésmód, elmélyült hangvétel és szárnyaló poézis jellemez. A szólista Kiss Péter – Junior Prima Díjas zongoraművész – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára.

Carl Maria von Weber egyik háromfelvonásos operája, az Euryanthe (1823) cselekményéhez középkori francia legenda szolgált alapul. Hangversenyünket a lendületes nyitánymuzsika vezeti be.